PROJEKTA NOSAUKUMS:

Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustiību (DrauGen)


Projekta nosaukums: Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)

Projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.1/18/A/125

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” 2. Kārts ietvaros.

Projekta izpildes termiņš: 01.03.2019.-28.02.2021.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Valerijs Bezrukovs

Projekta finansējums:

Kopējās apstiprinātās izmaksas ir 472 069,00 EUR  un tās tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma – 272 855,88 EUR  apmērā;
 • valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā;
 • Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā.

Projekta īss apraksts un mērķis:

Projekta galvenais merķis ir jaunu velosipēdu un rokas lietojuma ģeneratoru tipa tehnoloģiska risinājuma un demonstrējumu prototipu izstrāde. Tas ir rūpnieciskais pētījums, kura mērķis ir jaunu zinašanu un prasmju apgūšana, lai attīstītu jaunu tehnoloģisko risinājumu.

Zinātniskie rezultāti tiks publicēti zinātniskos rakstos, tehnoloģiju attīstību nodrošinās sadarbības partneri, demonstrējumu modeļi būs pieejami publiskai apspriešanai.

Projektā iesaistīsies vairāki studenti, jo viens no projekta mērķiem ir izglītība un jauniešu piesaiste zinatnei un rūpniecībai.

 Projekta darbības:

 1. Matemātiskā modeļa izstrāde ģeneratoram ar magnētiskās plūsmas pārslēgšanu
 2. Ģeneratora eksperimnetālo paraugu un funkcionējošu modeļu izgatavošna
 3. Darba rezultātu popularizēšana, publikacijas, patenti un izglītības process
 4. Projekta pētnieciskā vadība.

Projekta rezultāti:

Projekta laikā ir plānots sagatavot divus programmatūras modeļus, vienu testa stendu ģeneratoru paraugiem, trīs komplektus ar ģeneratora paraugiem, trīs demonstrācijas modeļu komplektus, četras zinātniskās publikācijas, realizēt divus sabiedrības informēšanas seminārus, sagatavot divus patentus, kā arī sagatavot tehnisko dokumentāciju pirmā un otrā tipa ģeneratoriem.

Galvenais projekta rezultāts būs jauns tehnoloģiskais risinājums un jaunā tipa velosipēdu ģenerators.

Aktualitātes:

 • Aktualitātes Ventspils Augstskolas īstenotajā projektā “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”

     Projekta saīsinātais nosaukums, kurš sastāv no diviem saīsinājumiem nozīmē „draudzīgs ģenerators”, šāds nosaukums, jo projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/125 ietvaros top videi draudzīgs veloģenerators.

     Ir uzsākta sadarbība ar SIA CIVITTA pārstāvjiem, tirgus izpētes veikšanai. Veloģeneratora tapšanā ir iesaistītas divas inženieru komandas gan no Ventspils Augstskolas, gan sadarbības partnera AS LATVO, no kurām viena izstrādā pašu veloģeneratoru, jeb ierīci, kas ražo elektrību braukšanas laikā, bet otra – sprieguma stabilizētāju – ierīci, kura nepieciešama divriteņa apgaismes sistēmas un papildus akumulatora nodrošināšanai elektrību. Sprieguma stabilizators nepieciešams, lai nodrošinātu divriteņa elektroiekārtu barošanu pie mazākiem braukšanas ātrumiem, nekā tad, ja būtu tikai ģenerators, kā arī, lai pasargātu elektroierīces no to sabojāšanas, braucot ar lielāku ātrumu, pie kāda ģeneratora radītais spriegums pārsniedz iekārtu lietošanai atļauto.

     Šobrīd tiek izskatīti divi dažādi risinājumi sprieguma stabilizatora elektriskās shēmas izveidē, lai pētītu to darbību pie dažādiem parametriem un noskaidrotu, kurš no variantiem darbojas ar vismazākajiem jaudas zudumiem. Paralēli tiek strādāts pie elektriskās shēmas dizaina. Paredzēts sprieguma stabilizācijas iekārtu kompakti ievietot divriteņa stūres iznesumā, bet tā, lai tā būtu viegli pieejama un remontējama. Paredzētas dažas USB kontaktligzdas (iespējams arī mikroUSB), kuras atradīsies stūres iznesuma apakšā un būs noslēdzamas ar hermetizējošiem vāciņiem.

     Pagaidām dizains ir idejas līmenī, bet tā kā mērķis ir augsta produkta kvalitāte, tad šādai ierīcei noteikti būs jābūt izturīgai pret triecieniem, vibrāciju, putekļiem un ūdeni – pielāgotai arī ekstrēmākiem braucieniem ar divriteni.

  10.10.2019

 • Aktualitātes Ventspils Augstskolas īstenotajā projektā “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”

     Projekta “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” Nr. 1.1.1.1/18/A/125 ietvaros ir izveidota Induktora tipa ģeneratora 3D konstrukcija. Šīs konstrukcijas dizaina izstrādei tika pielietota SolidWorks programmatūra, kura ļauj veikt 3D modeļus. Ģeneratora konstrukcija sastāv no nekustīgi nostiprinātā induktora ar pastāvīgo magnētu, tinumiem un rotora, kurš tiek izgatavots no nemagnētiskā materiāla, izņemot magnētiskus kontaktorus (komutācijas elementus). Rotors pārvietojas perpendikulāri magnētiskā lauka līnijām, un kustības rezultātā rodas pulsējošs magnētiskais lauks, kura rezultātā tinumos paradās elektrodzinējspēks.

  Induktora tipa ģeneratora 3D konstrukcija:

  Induktora tipa ģeneratora magnētiskā lauka matemātiskais 3D modelis:

   

     Izmantojot programmatūru, EMWorks (balstās uz galīgo elementu metodi), tika iegūts ģeneratora magnētiskais lauks, un tika noteiktas indukcijas vērtības ģeneratora elementos un gaisa spraugā.

  Magnētiskā lauka aina gaisa spraugā:

     Modelēšanas rezultātā tika noteikti optimālie rotora kontaktoru (komutācijas elementi) izmēri (platums, augstums, biezums, kā arī forma), konstrukcijā pielietojama magnēta izmēri, un arī tika noteikts optimālais gaisa spraugas izmērs, kurš nodrošina konstrukcijas darba efektivitāti.

     Šīs pilnas konstrukcijas svars sastāda 0,460 kg. Šādas konstrukcijas ģenerators uzstādītais uz velosipēda riteņa var inducēt spolēs elektrodzinējspēku ap 6,4 voltiem, ja braukšanas ātrums būs ap 15 km/h.

     Notiek darbs pie iegūtās rezultātu apstrādes un analīzes, lai noteiktu esošās konstrukcijas efektivitāti.

  Uz iegūto rezultātu pamata tiek gatavots zinātniskais raksts


  30.11.2019

 • Aktualitātes Ventspils Augstskolas īstenotajā projektā “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”

     Projekta “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” Nr. 1.1.1.1/18/A/125 ietvaros ir veikta tirgus ekonomiskā izpēte. Tā kā projekta DrauGen mērķis ir izveidot un videi draudzīgus elektroenerģijas veloģeneratorus, kuri spēj uzlādēt un barot citas mazas elektroierīces tad tika veikta potenciālā tirgus izpēte, lai saprastu vai izstrādātais veloģenerators būs komercializējams. Galvenā ideja ir aizvietot kāda no velosipēda riteņa rumbām ar dinamo rumbu, kurā ir nemagnētiska materiāla izgatavots rotors ar magnētiskajiem kontaktiem kurš pārvietojas perpendikulāri magnētiskā lauka līnijām. Veicot tirgus izpēti un analīzi tika secināts, ka velosipēdistiem, velotūristiem un velosipēdistiem-tālbraucējiem šī ierīce ir vispiemērotākā, jo šie mērķa segmenta pārstāvji ir visbiežākie dinamo mezglu pircēji un viņiem labi noderētu iespēja uzlādēt savas elektroierīces, pavadot ilgu laiku ceļā, kā arī tikt pie spēcīgas, ilgtspējīgas gaismas ierīces. Pēc pasaules velosipēdu aksesuāru tirgus izpētes tiek secināts, ka tirgus ir salīdzinoši mazs un izaugsmes potenciāls ir ierobežots, jo tikai atsevišķās Eiropas, Baltijas un Skandināvijas valstīs riteņbraukšana ir populāra. Šī projekta attīstībai labvēlīgākās valstis pēc pētījuma rezultātiem ir Nīderlande, Dānija, Vācija, Zviedrija, Itālija, Polija un Francija. Balstoties uz segmentācijas analīzi, ir vēlams konkurēt līdzīgos segmentos kā dinamo rumbu ražotājiem. Izanalizējot un salīdzinot biznesa modeļus un stratēģijas, kā arī ar tiem saistītos riskus tiek secināts, ka licencēšanas biznesa modelim ir vislabākais potenciāls. Izvēloties šo modeli lielākās pūles prasīs produkta izstrāde, toties, tieši šajā jomā komandai ir vislielākā pieredze. Turklāt, veiksmīga DAK ražotāju ražošanas licencēšana prasa mazākas investīcijas un mazāk pūļu. Šī stratēģija, arī, neietekmēs īpašumtiesības uz tehnoloģiju, pat ja tiks atrasts jauns pielietojums ģeneratoram.

  30.01.2020

 • Pētnieki izveido 3D magnētiskās plūsmas modeļus veloģenerātoram

     Ventspils Augstskolas IZI Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, kā vadošais partneris, un AS “LATVO”, kā projekta sadarbības partneris, kopš 2019. gada marta sākuma ir uzsācis īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. atlases kārtas ietvaros projektu “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”.

     Projekta ietvaros tika uzlabots iepriekšējās induktora ģeneratora konstrukcijas dizains. Tā kā induktora ģenerators domāts (paredzēts) uzstādīšanai uz velosipēda aizmugures riteņa, tad pastāv virkne ierobežojumu konstrukcijai, ņemot vērā šīs nianses, jaunā konstrukcija atbilst minētajām prasībām. Liela nozīme induktora ģeneratora darbības efektivitātei ir diska konstrukcija. Disks tiek stiprināts arī uz riteņa un tajā ir 86 kontaktori jeb komutācijas elementi. Modelēšanas rezultātā tika noteikts optimālais diska diametrs un kontaktoru skaits, kā arī tika noteikts, ka labākā kontaktoru forma ir X veida forma, jo tā ir efektīva un ir viegli montējama diska konstrukcijā un arī šo kontaktoru formu nav grūti saražot. Šī forma nodrošina labu magnētisku plūsmu vadītspēju, lai nodrošinātu pietiekamo EDS vērtību induktora ģeneratoram. Diskam rotējot, kontaktori slēdz un atslēdz magnētiskas plūsmas starp konstrukcijas elementiem un rezultātā rodas pulsējošs magnētiskais lauks, kā rezultātā tinumos (kuras ir novietotas uz konstrukcijas elementiem no divām pusēm) parādās elektrodzinējspēks. Šobrīd pēc jaunās konstrukcijas modelēšanas rezultātiem tika pasūtītas prototipa detaļas, lai izveidotu nomodelētās konstrukcijas prototipu un pārbaudītu modelēšanas ceļā iegūtos rezultātus ar reālajiem. Tuvākajā laikā plānots prototipa izgatavošana un testēšana.

     Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 472 069,00 EUR, kas tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem: ERAF finansējuma – 272 855,88 EUR apmērā, Valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā, Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā. Plānotais projekta ilgums ir 24 mēneši (03.2019 – 02.2021).

   

 • Projekta ietvaros izgatavotajam velosipēdu ģeneratoram uzsākti praktiski testi

     Daudzu mūsdienu izgudrojumu izmantošanai nepieciešami neatkarīgi enerģijas avoti. Galvenokārt par tādiem tiek izmantotas baterijas un akumulatori. Kā tīrs enerģijas avots, kuru var izmantot ceļojot, lai darbinātu elektroniskas ierīces vai uzlādētu akumulatoru baterijas, var būt ģenerators, kas pārveido kustības enerģiju, piemēram, braucot ar velosipēdu, atbilstošā elektriskajā spriegumā. Projekta “Draugen (Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību)” ietvaros Ventspils Augstskolas pētnieki ir izstrādājuši un patentējuši ģeneratoru ar lineāru rotora kustību, kas pielietojams dažādāsnozarēs. Pielietojot matemātiskās un fizikālās modelēšanas metodes, tika izpētīti izgatavojamo ģeneratora prototipu darbības raksturlielumi, kā rezultātā tika radīti jauni tehniskie risinājumi, paaugstināta iekārtas darba efektivitāte un pilnveidota ģeneratora izgatavošanas tehnoloģija.

     Izstrādātā ģeneratora konstrukcijā pielieto principu, kura pamatā ir induktora magnētvadītāja magnētiskas plūsmas pārslēgšana. Ģenerators sastāv no nekustīgi nostiprināta induktora ar pastāvīgu magnētu un tinumu, un kustīgās daļas, uz kuras izvietoti komutācijas elementi no silīcija tērauda.
  Ģeneratora konstrukcija un raksturlielumu analīze ir veikta, izmantojot specializētu 3D modelēšanas programmatūru, kas ļauj aprēķināt ģeneratora optimālus izmērus dažādām klientu vajadzībām.
     Ģeneratora konstrukcijas modelēšana, pielietojot SolidWorks 3D modelēšanas programmatūru, kā arī EMWorks programmatūru ģeneratoru elektromagnētiskā modeļa izstrādei, rada iespēju ātri pielāgot izstrādājamā ģeneratora konstrukciju un izejas jaudu atbilstoši klientu vajadzībām. Šādā veidā t modificējot produkta konstrukciju, ražošanas izmaksas, pateicoties induktora lentas ražošanas tehnoloģijai, palielinās nebūtiski. Tādējādi, atšķirībā no tirgū esošajiem ģeneratoru modeļiem, jaunu produktu var ātri pielāgot tirgus prasībām un jebkuram velosipēdu tipam.
    Pielietojot izveidoto ģeneratora matemātisko modeli, VeA un AS Latvo pētnieki izgatavoja ģeneratora prototipu, kas jau ir iebūvēts velosipēda ritošajā daļā un pašlaik notiek tā parametru mērījumi. Paredzēts ka prototips tiks paradīts 2020. gada novembrī starptautiskajā velosipēdu izstādē Eurobike2020, kas notiks Vācijā, Friedrihshāfenā.
     Ventspils Augstskolas IZI Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, kā vadošais partneris, un AS “LATVO”, kā projekta sadarbības partneris, kopš 2019. gada marta sākuma ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. atlases kārtas ietvaros projektu “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”.
     Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 472 069,00 EUR, kas tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem: ERAF finansējuma – 272 855,88 EUR apmērā, Valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā, Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā. Plānotais projekta ilgums ir 24 mēneši (03.2019 – 02.2021).

 • DrauGen projekta ekspozīcija prezentēta plašai publikai – izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, iztadē.

     Ventspils Augstskolas pārstāvji ar savu stendu piedalījās izstādē iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2020”, kas norisinājās šī gada 9. – 10. oktobrī, Olimpiskajā centrā “Ventspils”. Pasākuma organizatori ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Ventspils pilsētas pašvaldība.

     Kurzemes lielāko un nozīmīgāko reģiona uzņēmēju pasākumu piedāvāja apmeklēt gan klātienē, gan attālināti, vērojot to tiešsaistē vietnē www.uznemejudienas.lv. Pasākuma apmeklētājiem klātienē bija dota iespēja iepazīties ar Kurzemes reģiona un citu Latvijas uzņēmumu piedāvājumiem.
  Ventspils Augstskolas stends bija papildināts ar projekta “DrauGen” ekspozīciju, kurā plašākai publikai tika prezentēts jauna inovatīva veloģeneratora “Friendyno” prototips, kas paredzēts viedtālruņu un veloelektronikas barošanai.   

   Piedāvātā risinājuma mērķis ir radīt konkurētspējīgu enerģijas avotu, kas apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc velosipēdistu viedajām elektroniskajām ierīcēm. Izstādē piedalījās DrauGen projekta projekta darbinieki Vladislavs Bezrukovs un Andrejs Andrievs Dzelme.


  Ventspils Augstskolas IZI Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, kā vadošais partneris, un AS “LATVO”, kā projekta sadarbības partneris, kopš 2019. gada marta sākuma ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1. 1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. atlases kārtas ietvaros projektu “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”.

  Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 472 069,00 EUR, kas tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem:
  ERAF finansējuma – 272 855,88 EUR apmērā,
  Valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā,
  Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā.

  Plānotais projekta ilgums ir 24 mēneši (03.2019 – 02.2021).

 • Projekta ietvaros tiek reģistrēta preču zīme – Friendyno

     Šobrīd pasaulē vērojama tendence izmantot videi draudzīgus alternatīvus enerģijas avotus autonomām mazas jaudas slodzēm. Tādējādi ir pieaugusi interese par ierīcēm, kas spējnelielu mehānisko enerģiju pārvērst elektroenerģijā. Tajā pašā laikā ir parādījušies jauni hibrīdi vernier tipa pastāvīgā magnēta ierīču veidi, kuru darbības pamatā ir mainīgas magnētiskās pretestības princips. Šoprincipu izmantojoša konstrukcija ļauj izveidot kompaktu tiešās piedziņas elektroenerģijas ģeneratoru neliela piedziņas ātruma un mazjaudīgas slodzes pielietojumiem.
     Friendyno – videi draudzīgs neliels velosipēduelektroenerģijas ģenerators ar rotora lineārukustību – tagad tā ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Ventspils Augstskolai.


     Autori piedāvā līdzīgu mainīgas magnētiskās pretestības izmantošanas risinājumu.Ģenerators sastāv no fiksēta induktora ar pastāvīgu magnētu un tinumu un no kustīgas daļas ar magnētiskās plūsmas pārslēgšanas elementiem no silikona tērauda, kas uz tās novietoti. Konstrukcijas īpatnība ir tāda, ka ģeneratora kustīgā daļa var būt gan lineāra cikliski kustīga sloksne, ganrotējoša diska veidā izveidota sloksne. Kustīgā daļa ir izgatavota no nemagnētiska materiāla, piem., stikla šķiedras, kurā iestrādāti silikona tērauda komutācijas elementi.
     Izmantojot matemātiskās 3D modelēšanas metodes kopā ar eksperimentāliem pētījumiem, tika pārbaudīta šāda ģeneratora prototipa raksturīgā veiktspēja. Rezultātā Ventspils Augstkolas pētnieki sadarbībā ar AS “LATVO” ir izveidojuši oriģinālu tehnisko risinājumu, kas ir uzlabojis un vienkāršojis šādu ģeneratoru ražošanas procesu.
     Piedāvātās tehnoloģijas novitāte ir induktora konstrukcija, kurā tiek izmantota UNICORE sloksnes tehnoloģija, kas ļauj pāriet uz videi draudzīgu magnētisko serdeņu ražošanu bez atkritumiem.


     Jaunās tehnoloģijas izmantošana rada jaunas iespējas izveidot statora zobus mezgliem, kuriizraisa magnētiskās plūsmas lineāras un rotējošas kustības. Šajā gadījumā pastāvīgo magnētu radītā magnētiskā plūsmair perpendikulārivērsta arīattiecībā pret plūsmu induktora magnētiskajā ķēdē.
  Šīs tehnoloģijas izmantošana kopā ar jauno ģeneratora dizainu ļauj ievērojami samazināt materiālos un ekspluatācijas izdevumus minētās ierīces izgatavošanā.
  Izstrādāto risinājumu intelektuālais īpašums un novitāte ir atzīti desmit patentos.
  Ģeneratori ar jaudu 1 – 10 W ir paredzēti portatīvu elektronisko ierīču darbināšanai vai to akumulatoru bateriju uzlādēšanai. Iespējamie lietotāji ir velosipēdu īpašnieki, kuriem nepieciešama pārnēsājamu elektronisko ierīču uzlāde.Šādi var izveidot arī ar roku darbināmus ģeneratorus izmantošanai ārpus telpām.
     Piedāvātā risinājuma mērķis ir radīt konkurētspējīgu enerģijas avotu, kas apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc velosipēdistu viedajām elektroniskajām ierīcēm.

                 Ventspils Augstskolas IZI Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs, kā vadošais partneris, un AS “LATVO”, kā projekta sadarbības partneris, kopš 2019.gada marta sākuma ir uzsācis īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. atlases kārtas ietvaros projektu “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)”.


                 Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 472 069,00 EUR, kas tiek finansētas no šādiem finanšu avotiem: ERAF finansējuma – 272 855,88 EUR apmērā, Valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā, Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā. Plānotais projekta ilgums ir 24 mēneši (03.2019 – 02.2021).

 • VeA IZI “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” noslēgusies ERAF līdzfinansēta pētījumu projekta “Draugen” īstenošana

     Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC) 28. februārī noslēdzās nozīmīgs lietišķo pētījumu projekts, kura īstenošanā divus gadu garumā bija iesaistītas divas organizācijas: VSRC un AS “LATVO” kā projekta sadarbības partneris. Divu gadu gaitā projektu realizēja 14 zinātniskie darbinieki un inženieri – gan pieredzējuši zinātnieki, gan doktoranti un studenti.

     Lietišķo pētījumu projekts Nr. 1.1.1.1/18/A/125 “Videi draudzīgs mazas jaudas ģenerators ar lineāru rotora kustību (DrauGen)” tika īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”, 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” 2. kārtas ietvaros.

     Šobrīd pasaulē vērojama tendence izmantot videi draudzīgus alternatīvus enerģijas avotus autonomām mazas jaudas slodzēm. Tādējādi ir pieaugusi interese par ierīcēm, kas spēj nelielu mehānisko enerģiju pārvērst elektroenerģijā. Tajā pašā laikā ir parādījušies jauni hibrīdi vernier tipa pastāvīgā magnēta ierīču veidi, kuru darbības pamatā ir mainīgas magnētiskās pretestības princips. Šo principu izmantojoša konstrukcija ļauj izveidot kompaktu tiešās piedziņas elektroenerģijas ģeneratoru neliela piedziņas ātruma un mazjaudīgas slodzes pielietojumiem.

     Projekta pētnieki piedāvā līdzīgu mainīgas magnētiskās pretestības izmantošanas risinājumu. Projekta ietvaros izstrādātais ģenerators sastāv no fiksēta induktora ar pastāvīgu magnētu un tinumu, kā arī no kustīgas daļas ar magnētiskās plūsmas pārslēgšanas elementiem no silikona tērauda, kas uz tās novietoti. Konstrukcijas īpatnība ir tāda, ka ģeneratora kustīgā daļa var būt gan lineāra cikliski kustīga sloksne, gan rotējošs disks. Kustīgā daļa ir izgatavota no nemagnētiska materiāla, piem., stikla šķiedras, kurā iestrādāti silikona tērauda komutācijas elementi.

     Izmantojot matemātiskās 3D modelēšanas metodes kopā ar eksperimentāliem pētījumiem, tika pārbaudīta šāda ģeneratora prototipa raksturīgā veiktspēja. Rezultātā Ventspils Augstskolas pētnieki sadarbībā ar AS “LATVO” ir izveidojuši oriģinālu tehnisko risinājumu, kas ir uzlabojis un vienkāršojis šādu ģeneratoru ražošanas procesu.

     Piedāvātā ģeneratora konstrukcijas novitāte ir videi draudzīgas sloksnes tehnoloģijas izmantošana induktora magnētvadu ražošanai. Šīs tehnoloģijas izmantošana kopā ar jauno ģeneratora dizainu ļauj ievērojami samazināt materiālos un ekspluatācijas izdevumus minētās ierīces izgatavošanā.

     Ģeneratori ar jaudu 1 – 5 W ir paredzēti portatīvu elektronisko ierīču barošanai vai to akumulatoru bateriju uzlādēšanai. Iespējamie lietotāji ir velosipēdu īpašnieki, kuriem nepieciešama pārnēsājamu elektronisko ierīču uzlāde. Piedāvātā risinājuma mērķis ir radīt konkurētspējīgu enerģijas avotu, kas apmierinātu arvien pieaugošo pieprasījumu pēc velosipēdistu viedajām elektroniskajām ierīcēm.

     Zinātnisko pētījumu rezultāti apvienojumā ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu ir radījuši jaunu virzienu tādu konstrukciju projektēšanā, kur nepieciešama zema piedziņas ātruma radītas mehāniskās enerģijas pārveidošana elektroenerģijā. Tas paver iespēju konstruēt jaunus ģeneratoru veidus atbilstoši velosipēdu elektronikas ierīču prasībām, kuru klāsts pašlaik pastāvīgi pieaug.

     Projekta ietvaros, pielietojot Solidworks un EMWorks programmatūras paketes, tika izveidoti minētā ģeneratora matemātiskie 3D magnētiskā lauka sadalījuma modeļi, uzkonstruēti un izveidoti 3 prototipi un demonstrācijas modeļi, sagatavots materiāls 4 zinātniskiem rakstiem.

     Projekta ietvaros izstrādāto risinājumu intelektuālais īpašums un novitāte ir atzīti ar vienu Latvijas patentu un diviem ES patentiem, kas reģistrēti 2019. un 2020. gadā.

     Friendyno – videi draudzīgs neliels velosipēdu elektroenerģijas ģenerators ar rotora lineāru kustību – tagad tā ir reģistrēta preču zīme, kas pieder Ventspils Augstskolai.

     Projektā iegūtie rezultāti tika demonstrēti plašai publikai divās zinātniskās konferencēs un divās izstādēs, attiecīgie videomateriāli pieejami youtube platformā un VSRC mājās lapā.

     Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas bija 472 069,00 EUR, kas tika finansētas no šādiem finanšu avotiem: ERAF finansējuma – 272 855,88 EUR apmērā, Valsts budžeta finansējuma – 163 807,94 EUR apmērā, Ventspils Augstskolas un AS “LATVO” finansējuma – 35 405,18 EUR apmērā. Projekta “DrauGen” īstenošanas laiks bija 24 mēneši (01.03.2019 – 28.02.2021).

AS LATVO© 2022